JUDO

Stowarzyszenie Uczniowski Klub Judo „CENTRUM” K-L działa przy Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy od 2 października 2003 roku. W swojej działalności statutowej wspiera rozwój sportowy dzieci i młodzieży w naszej gminie, w szczególności judo. Judo mimo swej wszechstronności ruchu nie jest dla wszystkich. Jest to sport kontaktowy, wymagający w pewnym etapie nauki sportowej konfrontacji ze swoim przeciwnikiem. Uczy też samodzielności, wytrwałości i odpowiedzialności za siebie. W 2020 roku stowarzyszenie rozpoczęło propagowanie łagodnego wprowadzania dzieci w tajniki sportowego judo, realizując Program UKEMI szkoły bezpiecznego upadania w SP w Luborzycy, SP w Pietrzejowicach oraz podczas wakacyjnej propozycji zajęć CKiP. Stowarzyszenie jest organizatorem letnich obozów sportowych. W ramach posiadanej licencji Polskiego Związku Judo uczestniczy w rywalizacji sportowej. Udział w zawodach i sukcesy obecnej liderki rankingu sportowego Leny Ziembli, zmobilizowały innych zawodników do udziału w zawodach. Zdobyte medale dały zastrzyk do kolejnych sukcesów w rywalizacji sportowej. Zawodnicy traktują się serdecznie na zawodach i treningach. Współpracują i rywalizują, nawiązują kontakty w grupie rówieśniczej. Zawodnicy chętnie wykonują zlecane ćwiczenia i świętują z rówieśnikami swoje ważne dni , takie jak urodziny. Zajęcia prowadzone w dużej dyscyplinie nie zniechęcają młodych adeptów judo. Atmosfera prowadzonych zajęć daje poczucie spełnienia, a wykonywane ćwiczenia uczą solidności, dokładności i odpowiedzialności za samego siebie.
Odpłatność za zajęcia wynosi 110 złotych miesięcznie. Pierwszy miesiąc wpisowe 170 złotych  na działalność statutową stowarzyszenia. Stowarzyszenie ze zgromadzonych środków statutowych pokrywa: ubezpieczenie zawodników, opłacenie licencji klubowej w Polskim Związku Judo i Krakowskim Okręgowym Związku Judo, nagrody dla wyróżniających się zawodników oraz wspiera udział w zawodach i obozach sportowych. Natomiast CKiP pokrywa koszty wynagrodzenia trenera

Poniedziałek
gr. naborowa UKEMI: 17.30- 19.00
gr. starsza SAMURAJ: 19:00-20:30
Wtorek
gr. młodsza KODOMO: 17:30-19:00
gr. starsza SAMURAJ: 19:00-20:30
Czwartek
gr. naborowa UKEMI: 17:30-19:00
gr. starsza SAMURAJ: 19:00-20:30
Piątek
gr. młodsza KODOMO: 17:30-19.00
gr. starsza SAMURAJ: 19:00-20:30
Pierwszy m-c 170 zł Kolejne m-ce 110 zł (wakacje brak opłat)

Prowadzący zajęcia Krzysztof Marchewczyk trener judo, tel. 692540403

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy