„ZAKUP WYPOSAŻENIA NIEZBDNEGO DLA REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W KOCMYRZOWIE – LUBORZYCY”

Dzięki pozyskany środkom finansowym Centrum Kultury i Promocji zakupiło wyposażenie komputerowe, nagłośnieniowe oraz sprzęt muzyczny. Zakup pozwolił na przeobrażenie reżyserki w lokalne studio nagrań, co znacznie podniosło standard prowadzonych zajęć.

Całkowita kwota realizacji projektu wyniosła 27 540,00 zł. w tym wkład własny w kwocie 5540,00 zł.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy